1. ARBEIDSRECHT VOOR ONDERNEMERS

Het arbeidsrecht omvat ingewikkelde wetten en regelgeving die betrekking hebben op de verhouding tussen werknemer en werkgever. Veel wetsartikelen beschermen de positie van de werknemer. Om die redenen is het belangrijk u goed te laten adviseren. Een misstap kan immers veel geld kosten.

U kunt bij Derhalve terecht voor:

 • Arbeidsconflict met uw werknemer
 • Uw werknemer presteert slecht
 • Uw werknemer pleegt diefstal tijdens het werk
 • Uw werknemer bedriegt u
 • Uw werknemer meldt zich ten onrechte ziek
 • Zodanige meningsverschillen met uw werknemer dat verdere samenwerking onmogelijk wordt
 • Ontslag op staande voet verlenen zonder grote financiële risico’s te lopen
 • Bewijs verzamelen tegen uw werknemer wegens onrechtmatig handelen
 • Opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten en correspondentie
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten met uw specifieke wensen
 • Informatie over de arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde duur, oproepcontracten etc.
 • Juridische correspondentie of het controleren daarvan
 • Controleren van arbeidsovereenkomsten aan de hand van de geldende CAO
 • Advies over concurrentiebedingen, klantenbeding en geheimhouding
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
 • Beëindigingsovereenkomsten opstellen
 • Advies over een redelijke beëindigingsvergoeding
 • Specifieke zaken opnemen in de beëindigingsovereenkomst om concurrentie te voorkomen
 • Concurrentie
 • Handelen in strijd met een concurrentiebeding
 • Misbruik maken van betrouwbare informatie van uw onderneming
 • Negatieve uitlatingen van (ex)werknemer over uw onderneming


2. ARBEIDSRECHT VOOR WERKNEMERS

Het arbeidsrecht omvat ingewikkelde wetten en regelgeving die betrekking hebben op de verhouding tussen werknemer en werkgever. Binnen het arbeidsrecht staat de arbeidsovereenkomst centraal, veel wetsartikelen beschermen de positie van de werknemer. Om die redenen is het belangrijk u door een deskundige te laten bijstaan om uw loon, rechten of WW-uitkering te waarborgen.

U kunt bij Derhalve terecht voor:

 • Arbeidsconflict met uw werkgever
 • Uw loon wordt niet (volledig) of te laat betaald
 • Zodanig meningsverschillen met uw werkgever waardoor verdere samenwerking bemoeilijkt wordt
 • Uw arbeidsovereenkomst wordt niet nagekomen
 • Er wordt ten onrechte geen loon tijdens ziekte betaald
 • U bent op staande voet ontslagen
 • Uw werkgever komt de CAO niet na
 • De arbeidsomstandigheden zijn niet in orde
 • U dreigt te worden ontslagen
 • Loon vorderen via de kantonrechter
 • Opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten en correspondentie
 • Controleren van arbeidsovereenkomsten
 • Informatie over de arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde duur, oproepcontracten etc.Juridische brieven opstellen aan uw werkgever
 • Controleren van arbeidsovereenkomsten aan de hand van de geldende CAO
 • Beëindiging van het arbeidscontract met wederzijds goedvinden / ontbinding / Veiligstellen van WW-uitkering
 • Advies bij beëindigingsovereenkomsten
 • Advies over een redelijke beëindigingsvergoeding / ontbindingsvergoeding
 • Berekenen van uw ontbindingsvergoeding
 • Concurrentie
 • Advies over concurrentiebedingen, klantenbeding en geheimhouding
 • Een onredelijk concurrentiebeding
 • Informatie van uw voormalige werkgever gebruiken in een nieuwe baan
 • Negatieve uitlatingen van uw (ex)werkgever over u

  

Derhalve: deskundig | persoonlijk | oplossingen