AUTEURSRECHT, INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN- MODELLENRECHT EN OCTROOIRECHT) EN VASTLEGGEN VAN IDEEËN

Het gebied van intellectuele eigendom valt in twee delen uiteen: het auteursrecht heeft betrekking op persoonsgebonden creatieve prestaties, en de industriële eigendom op commerciële producten en diensten (merkenrecht en octrooirecht).

Auteursrecht
Het auteursrecht biedt de maker de mogelijkheid zijn werk van wetenschap, letterkunde of kunst te exploiteren en om hem bescherming te bieden voor de integriteit van zijn geestelijke schepping. Tegenwoordig wordt dit ook wel aangeduid met copyright.

Bij Derhalve kunt u terecht met vragen over het auteursrecht, onder andere:?

 • Waarop rust auteursrecht
 • Blijven uw auteursrechten in stand bij verkoop
 • Wie heeft de rechten, de maker, de opdrachtgever of de werkgever
 • Uw werk is “bewerkt” of gekopieerd
 • Welke rechten heeft u als maker
 • U wilt een licentie verstrekken
 • Uw foto’s zijn ongevraagd op internet of in een magazine geplaatst
 • Hoe gebruik maken van het werk van anderen
 • Hoe handelt u met uw uitgever of galeriehouder
 • Wat te doen bij misbruik van uw werk

Merkenrecht en Modellenrecht
In het merkenrecht gaat het om het beschermen van onderscheidingstekens. Dat kunnen zijn: woordmerken (Philips, Rabobank, Apple) cijfers, combinatie daarvan I-Phone 4S, beeldmerken (logo’s), vormen van producten (wokkels) of verpakkingen (colaflesjes), kleuren, klanken (ringtone).

Bij Derhalve kunt u terecht met vragen over merkenrecht, onder andere:?

 • Wanneer is iets een merk?
 • Hoe kunt u uw merk/logo beschermen
 • Hoe deponeert u uw merk / logo bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (Benelux Merkenbureau)
 • U wilt uw merk beschermen de Europa, of zelfs wereldwijd
 • Uw handelsnaam of merk wordt misbruikt (merkinbreuk)
 • U wilt een licentie of overdracht van uw merk

Vastleggen van Ideeën in I-DEPOT, bewijsmiddel
Bent u creatief? Heeft u regelmatig nieuwe ideeën en bent op zoek naar een manier om uw idee, concept, (mode)ontwerp, prototype, film, songtekst, scenario etc. vast te leggen?

Derhalve kan er voor zorgen dat uw idee idee wordt vastgelegd in een depot bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Met het i-DEPOT kunt u bewijzen dat uw creatie op een bepaalde datum al bestond. Dat is handig, want als iemand anders claimt dat hij die creatie gemaakt heeft, kan Derhalve met het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen.

Octrooirecht
Octrooirecht gaat over de juridische bescherming van uitvindingen. Het bevordert de innovatie op lange termijn en stimuleert het doen van uitvindingen. Het kunnen technische uitvindingen zijn en eindproduct ( bijvoorbeeld; speelgoed of een deel van een fiets), een werkwijze (bijv. detectiesysteem) een stof (medicijn of etenswaar). Een octrooi wordt eerst verkregen na aanvraag.

Met vragen over octrooirecht kunt u terecht bij Derhalve, uw wilt weten:

 • Een octrooi aanvragen, wat zijn de eisen
 • Een Nederlandse of Europese octrooiaanvraag
 • Is een computerprogramma octrooieerbaar
 • Wat valt onder de beschermingsomvang van een octrooi
 • Wat te doen bij octrooi-inbreuk
 • Licentie en overdracht van uw octrooi


Derhalve: deskundig | persoonlijk | oplossingen