INCASSO MET GARANTIE, ZONDER RISICO OP BASIS VAN NO CURE NO PAY

Derhalve biedt u als ondernemer een risicoloos incassosysteem op basis van no cure no pay. Derhalve denkt met u mee als ondernemer, om zonder financiële risico’s uw vorderingen te incasseren. Het levert u als ondernemer grote financiële voordelen op uw incasso’ s te laten verzorgen bij Derhalve in plaats van een incassobureau, advocatenkantoor of deurwaarder. U bespaart al gauw honderden euro’s. Voor vorderingen tot € 25.000,- heeft u geen advocaat nodig! 

Derhalve incasso: incasso@derhalve.com

Garantie en geen incassokosten tot 90% van de hoofdsom
Derhalve spant zich voor u in om de volledige hoofdsom en incassokosten te incasseren. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan heeft u de garantie dat u het volledige door Derhalve geïncasseerde bedrag tot 90% van de hoofdsom ontvangt. Pas boven 90% van de hoofdsom worden incassokosten berekend.
Laat u aan de hand van de rekenvoorbeelden overtuigen!

Geen kosten indien de debiteur de volledige hoofdsom en kosten voldoet
Betaalt de debiteur de hoofdsom en volledige incassokosten dan ontvangt u de volledige hoofdsom. Van de geïncasseerde en door de debiteur betaalde incassokosten ontvangt u een factuur.

Rekenvoorbeelden
Hieronder treft u enkele rekenvoorbeelden aan waarbij het incassosysteem van Derhalve wordt verduidelijkt en het incassosysteem van Derhalve wordt vergeleken met een incasso door een advocatenkantoor, deurwaarder en incassobureau in hetzelfde geval.
   

 DERHALVE...Incasso  bedragen   Incasso  advocaat/incassobureau  bedragen 
 Hoofdsom € 1.000,- Hoofdsom € 1.000,-
 Debiteur voldoet €    900,- Debiteur voldoet €    900,-
 Incassokosten   geen Incassokosten 15%

 € 160,65

 Bij Derhalve
 ontvangt u
 €   900,- Bij  advocaat/incassobureau
 ontvangt u
 € 739,35

 DERHALVE...Incasso  bedragen  

 Incasso
 advocaat/incassobureau 

 bedragen 
 Hoofdsom  € 1.000,- Hoofdsom € 1.000,-
 Debiteur voldoet € 1.000,- Debiteur voldoet € 1.000,-
 Incassokosten €    100,- incl. BTW Incassokosten 15% € 178,50 Incl. BTW
 Bij Derhalve
 ontvangt u
 €   900,- Bij advocaat  /incassobureau
 ontvangt u
 € 821,50

 DERHALVE...Incasso  bedragen   Incasso
 advocaat/incassobureau 
 bedragen 
 Hoofdsom € 1.000,- Hoofdsom € 1.000,-
 Debiteur voldoet  hoofdsom en  incassokosten € 1.150,- Debiteur voldoet hoofdsom  en incassokosten € 1.150,-
 Incassokosten  €    150,- incl. BTW Incassokosten € 178,50 incl. BTW
 Bij Derhalve
 ontvangt u
 € 1.000,- Bij advocaat /  incassobureau
 ontvangt u
 € 971,50

Het incassosysteem geldt voor de buitengerechtelijke incasso van onbetwiste vorderingen
Incasso is het incasseren van onbetaalde facturen en geldvorderingen. Daarbij gaat Derhalve er van uit dat de factuur of vordering die betaald moet worden, niet door de debiteur wordt betwist. Wordt de vordering inhoudelijk betwist dan zal Derhalve voor de verdere incasso nadere afspraken met u maken. Derhalve‘s incassosysteem geldt voor de fase van incasso waarin betalingssommaties, ingebrekestelling en rechtsmaatregelen, zoals beslaglegging, gerechtelijke procedure of faillissement worden aangezegd. Dit stadium wordt de buitengerechtelijke fase genoemd.

Incasso door een procedure
De gerechtelijke stadium bestaat uit het starten van een gerechtelijke procedure en de daarbij behorende proceshandelingen, beslaglegging of indiening van een faillissementsverzoek. Derhalve kan vorderingen tot en met € 25.000,- zelf via de gerechtelijke weg (een procedure) incasseren. Dit stadium valt buiten het incassosysteem van Derhalve. Over de te nemen maatregelen en eventuele samenwerking met derden (bijv. deurwaarder en advocaat) voor dit stadium maakt Derhalve graag gunstige afspraken met u.

Derhalve incasso:incasso@derhalve.com

 

Derhalve: deskundig | oplossingen |persoonlijk